מהי שיטת שדמור

השיטה של שדמור פרויקטים משלבת, בהתקשרות ישירה, את בעלי הדירות עם קבוצת הצרכנים הסופיים של הדירות הנוספות בפרויקט. בכך הופך הצרכן הסופי ליזם של הפרויקט. שדמור פרויקטים מאתרת את המבנים המתאימים, מסכמת עם בעלי הדירות על מתן שירותי ארגון וקידום לפרויקט, מתאמת את הליך התכנון ומקדמת את הליך הוצאת היתרי הבניה. כמו כן, שדמור מארגנת את קבוצת הרכישה המתקשרת בהסכם קומבינציה מחייב עם בעלי הדירות. מכינה מכרז קבלנים. מסייעת בבחירת הקבלן המתאים. מקדמת הסכם ליווי פיננסי עם מוסד בנקאי תוך הבטחת מתן ערבויות מתאימות לבעלי הדירות. וכן, מספקת שירותי מינהלה, ניהול הנדסי ופיקוח על תהליך הבנייה.

שיווק ישיר של דירות

השיטה של ההתקשרות הישירה בין בעלי הדירות לבין קבוצת הרכישה מאפשרת לחברי הקבוצה נגישות לרכישת דירות חדשות במרכזי הערים שבהם אין כיום בנייה חדשה. יתר על כן, לחברי הקבוצה נחסכים פערי התווך ונחסכים מרבית ההוצאות העקיפות שקבלן נאלץ לשאת בהם כגון: עלויות שיווק ופרסום, עלויות מימון, עלויות תקורת חברה וכדומה. חבר הקבוצה הוא למעשה הצרכן הישיר והסופי והוא הנהנה הישיר מהחיסכון של כל העלויות הללו. חיסכון זה בעלויות הנלוות מאפשר לחברי קבוצת הרכישה להיות תחרותיים יותר מול הקבלנים הבונים בתמורה הניתנת לבעלי הדירות. הן בגודל הדירה החדשה והן באיכות המפרט הטכני. שדמור נותנת עדיפות בתהליך השיווק לבעלי הדירות ומאפשרת להם להצטרף לקבוצת הרכישה. וזאת במחירי קבוצת הרכישה הנמוכים ממחירי השוק.


נשמע מורכב?לא מורכב בכלל. השיטה פשוטה ומובנת. השידוך בין בעלי דירות במרכזי הערים שחלים עליהם ההתניות וההטבות של תמ"א 2/38 לבין קבוצת רכישה כיזם וצרכן סופי הוא רעיון פשוט. אולם למרות פשטותו הביצוע מצריך אנשי ביצוע מנוסים ואמינים במגוון תחומים שמספקת שדמור פרויקטים בע"מ.
יתרונות שיטת שדמור
שדמור פרויקטים מאתרת את המבנים המתאימים והאטרקטיביים ביותר.
מלווה את בעלי הדירות מרגע החתימה תוך מתן שירותי ארגון וקידום לפרויקט.
מתאמת את הליך התכנון ומקדמת את הליך הוצאת היתרי הבניה.
מכינה מכרז קבלנים ומסייעת בבחירת הקבלן המתאים.
מקדמת הסכם ליווי פיננסי עם מוסד בנקאי תוך הבטחת מתן ערבויות מתאימות לבעלי הדירות.
מספקת שירותי מינהלה, ניהול הנדסי ופיקוח על תהליך הבנייה.
מסייעת באיתור היזם ו/או בארגון קבוצת הרכישה.