שדה בוקר 6, גבעתיים

החלה ההריסה שדה בוקר 6 , גבעתיים