קבוצת הרכישה איננה הכרח אך יש בה שלושה יתרונות חשובים לבעלי הדירות.
קבוצת רכישה המוותרת על הרווח היזמי הינה תחרותית יותר ויכולה להציע תמורה גבוהה לבעלי הדירות.
התהליך בטוח יותר - מכיוון שהדירות משווקות מראש. כל חבר קבוצה נדרש להפקיד הון עצמי בחשבון הפרויקט לפי דרישת הבנק המלווה.
הבנק מתחייב לממן את כל הפרויקט ומתחייב לנהל את חשבון הפרויקט כחשבון "סגור".

ניתנת אפשרות לבעלי הדירות לשדרג ו/ או להצטרף לקבוצת הרכישה ולרכוש דירה נוספת במחירים האטרקטיביים של קבוצת הרכישה. 
היזם יישא בכל ההוצאות ומבחינת בעלי הדירות מדובר בפרויקט "נטו" ללא עלויות כולל תשלום של עורך הדין מטעם הבעלים ומפקח הבנייה. 
הבעלים יקבלו את כל הביטחונות והערבויות כולל ערבות במתכונת חוק המכר לדירה החדשה עפ"י שוויה וכן, ערבות לתשלום שכר דירה בתקופת הפינוי,
ערבות לתשלום המיסים וערבות להבטחת הרישום בטאבו בגמר הבניה.
הבניין החדש יבנה בסטנדרט ובאיכות גבוהים מהמקובל.