כל הפרויקטים בשדמור נבנים  לפי תקן לבניה ירוקה 5281.
בנייה ירוקה הינה בנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר ולמשתמש.
בפרויקט בניין ירוק מתייחסים למספר מרכיבים ביניהם: חסכון בצריכת האנרגיה, חסכון במים, אקולוגיה, שימוש בחומרים ירוקים בבניה,
ניהול אתר הבניה ואיכות הבניין עבור דייריו-נגישות לאור טבעי, נוף, אוורור החללים הפנימיים ועוד.
חשיבות הבניה הירוקה מתבטאת במשולש הסביבתי של כלכלה (חיסכון כספי בהוצאות החודשיות), חברה וסביבה.